Hakkımda

Page

Akademik Profil: http://www.dicle.edu.tr/akademikweb/StaffDetails.aspx?id=c66534d9-54e0-497d-b150-7ade87038eed

DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans01.07.2009Balıkesir ÜniversitesiBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme
Yüksek Lisans23.05.2014Dicle ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsüİşletme
Doktora2014-Devam Ediyorİnönü ÜniversitesiMuhasebe ve Finansmanİşletme
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Kitap30.12.2018Aslan, S., Koçal A.V., Çemberlitaş, İ. (2018) Küreselleşme Sürecinde Müslüman Toplumlarda Ekonomik Değişmenin Görünümü Olarak Finansallaşma Ve İslâmî Bankacılık: Bangladeş Örneği. Kocaeli, Umuttepe Yayınları.
Diğer12.10.2017Çemberlitaş, İ. (2017) TFRS 13 Çerçevesinde Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımları. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu. 12-14 Ekim
Diğer26.09.2014Karakaş, A. Çemberlitaş İ. (2014) Diyarbakır İlinin Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi İle Belirlenmesi. 9. Uluslararası Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler Kongresi 25-27 Eylül
Diğer10.03.2018Çemberlitaş, İ., Şeker, K. (2018). UMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Kapsamında Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetlerinin Raporlanması. 1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi. 9-11 Mart
Makale27.11.2018Şeker, K., Çemberlitaş, İ., Altundağ S. (2018) Opsiyon Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerinden Doğan Kar/Zararın Hesaplanması. Sosyal Bilimler Akademi Dergisi. Cilt: 1. Sayı: 2
Makale19.10.2015Bilen, A., Çemberlitaş, İ. (2015). KOBİ’ler İçin UFRS’ler Kapsamında Muhasebe Kayıtlarının Düzenlenmesi. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:6 Sayı:11
Makale30.11.2017Çukacı, Y.C., Çemberlitaş, İ. (2017) Sermaye Piyasası Aracı Kurum Kavramı ve Aracı Kurum Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi İşlemleri. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt:7. Say: 13
Kitap10.11.2014Bilen, A., Çemberlitaş İ. (2014). KOBİ UFRS’ye Göre Finansal Tabloların Düzenlenmesi. Ankara: SAGE Yayıncılık
Tez23.05.2014Çemberlitaş İ. (2014). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Finansal Tabloların Düzenlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi, SBE, İşletme
Makale10.11.2013Tösten, R. , Çemberlitaş, İ., Gökoğlan, K. (2013). Dicle Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi. Elektronik Dicle Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 5,10.
Diğer02.05.2015Kıngır, S., Karakaş A., Şengün H.İ., Çemberlitaş İ. (2015). Fast-Food Determination Of The Reasons of University Students’ Preference to Fast Food Products. 2nd International Congress of Tourism and Management Researches. May 01-03
Diğer20.10.2017Çemberlitaş, İ. (2017). TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Kullanılan Stok Değerlendirme Yöntemleri. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi. 19-21 Ekim
Diğer30.10.2015Çemberlitaş, İ., Otlu F. (2015). Faır Value Measurement, Market Approach And Theır Effect In Statements. İnternational Conference on Social Science and Education Research. 29-31 October
Makale31.12.2016Erkuş, H., Çemberlitaş, İ. (2016). İslami Finansal Araçlardan Olan Sukuk’ların Muhasebeleştirilmesi. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt:6. Sayı: 11
Diğer10.03.2018Şeker, K. Çemberlitaş, İ. (2018). Finansal Kiralama İşlemlerinin TMS 17 Finansal Kiralama Standardı Kapsamında Muhasebeleştirilmesi. 1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi. 9-11 Mart
Diğer12.10.2017Çemberlitaş, İ. (2017). TMS 12 Gelir Vergileri Kapsamında Ertelenmiş Vergi Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu. 12-14 Ekim
Diğer23.10.2015Erkuş, H., Çemberlitaş, İ. (2015) İslami Finansal Araçlardan Olan Sukuk’ların Muhasebeleştirilmesi.İnternational Congress On İslamic Economics & Finance October 21-23
Diğer05.11.2017Çemberlitaş, İ.(2017) TMS 28 Çerçevesinde İştirak Kavramı ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi. 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu. 3-5 Kasım
Makale30.11.2018Çemberlitaş, İ., Şeker K. (2018) Ums 11 İnşaat Sözleşmeleri Kapsamında Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Faaliyetlerinin Raporlanması. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt:8. Say: 16
Diğer05.11.2017Çemberlitaş, İ. (2017). Sermaye Piyasası Aracı Kurum Kavramı ve Aracı Kurumların Muhasebeleştirme İşlemleri. 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu. 3-5 Kasım
Makale29.12.2017Otlu, F., Çemberlitaş, İ. (2017). TFRS Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımları ve Standart Uyarınca Kaydileştirilmesi. Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu Özel Sayısı. Cilt:7 Sayı:14
Makale30.11.2015Kıngır, S., Karakaş A., Şengün H.İ., Çemberlitaş İ.(2015).Üniversite Öğrencilerinin Fast-Food Tercih Etme Sebeplerinin Belirlenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12, 3.
Diğer07.04.2018Aslan S., Koçal A.V., Çemberlitaş İ. (2018). İnternational Congress of İslamic Economy, Finance and Ethics. Küreselleşme Sürecinde Müslüman Toplumlarda Ekonomik Değişmenin Görünümü Olarak Finansallaşma ve İslami Bankacılık: Bangladeş Örneği. 07-08 Nisan
Kitap11.11.2016Çemberlitaş, İ. (2016). Sorularla İslami Finans, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi Basımevi.